Ruotsiksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Kirjoitamme teille liittyen...
Jag skriver gällande er annons på ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardimalli työhakemukseen
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardialoitus työhakemuksessa
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Vahvuuksiini kuuluvat...
Mina främsta styrkor är ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Asiantuntemukseni keskittyy...
Mitt kompetensområde är ...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Minulla on hyvät perustaidot...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Jag är en erfaren användare av ...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Erinomainen kyky kommunikoida
Utmärkt kommunikationsförmåga
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Deduktiivinen ajattelu
God slutledningsförmåga
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Looginen ajattelu
Logiskt tänkande
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analyyttiset taidot
Analytisk förmåga
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Hyvät ihmissuhdetaidot
Bra samarbetsförmåga
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Neuvottelukyvyt
Bra förhandlingsteknik
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Esiintymistaidot
Bra presentationsteknik
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Suosituksia voi pyytää...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Olen saatavilla haastatteluun...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
Vördsamt,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys