Puolaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Hyvä Herra,
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Hyvä Rouva,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Hyvä vastaanottaja,
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Hyvät vastaanottajat,
Szanowni Państwo,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Hyvät vastaanottajat,
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Hyvä herra Smith,
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Hyvä rouva Smith,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Hyvä neiti Smith,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Hyvä neiti / rouva Smith,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Hyvä John Smith,
Szanowny Panie,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Kirjoitamme teille liittyen...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardimalli työhakemukseen
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardialoitus työhakemuksessa
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Vahvuuksiini kuuluvat...
Moje mocne strony to ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Asiantuntemukseni keskittyy...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Minulla on hyvät perustaidot...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Biegle posługuję się programem/programami...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Erinomainen kyky kommunikoida
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Deduktiivinen ajattelu
Rozumowanie dedukcyjne
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Looginen ajattelu
Logiczne myślenie
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analyyttiset taidot
Zdolności analityczne
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Hyvät ihmissuhdetaidot
Zdolności interpersonalne
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Neuvottelukyvyt
Zdolności negocjacyjne
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Esiintymistaidot
Umiejętność prezentacji
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Referencje na żądanie.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Suosituksia voi pyytää...
Referencje na żądanie od ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Olen saatavilla haastatteluun...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Ystävällisin terveisin,
Z wyrazami szacunku,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Ystävällisin terveisin,
Z wyrazami szacunku,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Kunnioittavasti,
Z poważaniem,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Parhain terveisin,
Pozdrawiam,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys