Venäjäksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
Уважаемая госпожа...
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Уважаемые...
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Jag skriver gällande er annons på ...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standardimalli työhakemukseen
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Прошу принять меня на должность...
Standardialoitus työhakemuksessa
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mina främsta styrkor är ...
Мои сильные стороны:...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mitt kompetensområde är ...
Я специализируюсь на...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Я отлично владею...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Я свободно говорю по...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Jag är en erfaren användare av ...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Utmärkt kommunikationsförmåga
Отличные коммуникативные навыки
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
God slutledningsförmåga
Логическая аргументация
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logiskt tänkande
Логическое мышление
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analytisk förmåga
Аналитические способности
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Bra samarbetsförmåga
Высокие личностные качества
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Bra förhandlingsteknik
Переговорческие навыки
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Bra presentationsteknik
Презентационные навыки
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Я свободен...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
С уважением ваш...
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Vördsamt,
С уважением ваш...
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys