Tšekiksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Bäste herrn,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
Vážený pane / Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Dobrý den,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
Milý Johne Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Jag skriver gällande er annons på ...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardimalli työhakemukseen
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardialoitus työhakemuksessa
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mina främsta styrkor är ...
Moje silné stránky jsou...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mitt kompetensområde är ...
Moje oblast odborných znalostí je...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Mám výbornou znalost...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Mám znalost...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Jag är en erfaren användare av ...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Utmärkt kommunikationsförmåga
Výborné komunikační schopnosti
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
God slutledningsförmåga
Dedukce
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logiskt tänkande
Logické myšlení
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analytisk förmåga
Analytické schopnosti
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Bra samarbetsförmåga
Dobré interpersonální schopnosti
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Bra förhandlingsteknik
Vyjednávací schopnosti
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Bra presentationsteknik
Prezentační dovednosti
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Ohledně referencí se obraťte na...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Med vänlig hälsning,
S pozdravem,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
S pozdravem,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Vördsamt,
S úctou,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
Se srdečným pozdravem,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys