Suomeksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Bäste herrn,
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
Hyvä Rouva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
Hyvä vastaanottaja,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
Hyvä John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Jag skriver gällande er annons på ...
Kirjoitamme teille liittyen...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardimalli työhakemukseen
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardialoitus työhakemuksessa
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mina främsta styrkor är ...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mitt kompetensområde är ...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Minulla on hyvät perustaidot...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Jag är en erfaren användare av ...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Utmärkt kommunikationsförmåga
Erinomainen kyky kommunikoida
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
God slutledningsförmåga
Deduktiivinen ajattelu
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logiskt tänkande
Looginen ajattelu
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analytisk förmåga
Analyyttiset taidot
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Bra samarbetsförmåga
Hyvät ihmissuhdetaidot
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Bra förhandlingsteknik
Neuvottelukyvyt
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Bra presentationsteknik
Esiintymistaidot
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Suosituksia voi pyytää...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Olen saatavilla haastatteluun...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Med vänlig hälsning,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Vördsamt,
Kunnioittavasti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
Parhain terveisin,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys