Puolaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Bäste herrn,
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Szanowni Państwo,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
Szanowny Panie,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Jag skriver gällande er annons på ...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardimalli työhakemukseen
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardialoitus työhakemuksessa
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mina främsta styrkor är ...
Moje mocne strony to ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mitt kompetensområde är ...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Jag har grundläggande kunskaper i ...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Jag är en erfaren användare av ...
Biegle posługuję się programem/programami...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Utmärkt kommunikationsförmåga
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
God slutledningsförmåga
Rozumowanie dedukcyjne
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logiskt tänkande
Logiczne myślenie
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analytisk förmåga
Zdolności analityczne
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Bra samarbetsförmåga
Zdolności interpersonalne
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Bra förhandlingsteknik
Zdolności negocjacyjne
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Bra presentationsteknik
Umiejętność prezentacji
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Referencje na żądanie.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referencje na żądanie od ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Jag finns tillgänglig för intervju ...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Med vänlig hälsning,
Z wyrazami szacunku,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
Z wyrazami szacunku,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Vördsamt,
Z poważaniem,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
Pozdrawiam,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys