Portugaliksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Jag skriver gällande er annons på ...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardimalli työhakemukseen
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardialoitus työhakemuksessa
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mina främsta styrkor är ...
Meus pontos fortes são...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mitt kompetensområde är ...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Jag är en erfaren användare av ...
Eu tenho experiência em /com ...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excelente habilidade de comunicação
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
God slutledningsförmåga
Raciocínio dedutivo
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logiskt tänkande
Pensamento lógico
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analytisk förmåga
Habilidades analíticas
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Bra samarbetsförmåga
Bom relacionamento interpessoal
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Bra förhandlingsteknik
Habilidades de negociação
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Bra presentationsteknik
Habilidades de comunicação
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Estou disponível para entrevista em ..
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Vördsamt,
Com elevada estima,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys