Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Stimate Domn,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Stimate Domn/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Stimați Domni,
尊敬的先生们,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
În atenția cui este interesat,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Stimate Domnule Popescu,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Stimată Domnișoară Popescu,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Dragă Andrei Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardimalli työhakemukseen
Aș dori să aplic pentru poziția de...
我想申请...一职
Standardialoitus työhakemuksessa
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
我对此工作很感兴趣,因为...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
我想为您工作,因为...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Punctele mele forte sunt...
我的强项是...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
我很适合这个职位,因为...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Domeniul meu de bază este...
我的专长是…
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
即使在压力下我也能保持高标准。
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
我的母语是...,但我也会说...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Stăpânesc foarte bine...
我熟练掌握...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Cunosc la nivel mediu...
我能用...语进行工作交流
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Am...ani de experienţă în domeniul...
我在...领域有...年工作经验
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Sunt un utilizator experimentat de...
我是...的熟练使用者
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Abilităţi de comunicare excelente.
出色的沟通技能
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Gândire deductivă.
演绎推理能力
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Gândire logică.
逻辑性思考
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Abilităţi analitice.
分析技能
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Abilităţi interpersonale bune.
良好的人际交往技能
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Abilităţi de negociere
谈判技能
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Abilităţi în adresarea către un public larg.
观点陈述能力
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
附件中含有我的个人简历。
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Referinţele pot fi solicitate de la...
可以从...处获得推荐信
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
我可以在...的时候接受面试
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Cu stimă,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Cu respect,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Toate cele bune,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys