Tšekiksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Monsieur,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Madame,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Madame, Monsieur,
Vážený pane / Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Madame, Monsieur,
Dobrý den,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Aux principaux concernés,
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Monsieur Dupont,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Mademoiselle Dupont,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Monsieur Dupont,
Milý Johne Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardimalli työhakemukseen
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardialoitus työhakemuksessa
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mes qualités principales sont...
Moje silné stránky jsou...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mon domaine d'expertise est...
Moje oblast odborných znalostí je...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
J'ai une excellente maîtrise du...
Mám výbornou znalost...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
J'ai une connaissance pratique de...
Mám znalost...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Je suis un utilisateur confirmé de...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excellentes techniques de communication
Výborné komunikační schopnosti
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Capacité de déduction
Dedukce
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Esprit de logique
Logické myšlení
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Esprit analytique
Analytické schopnosti
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Compétences relationnelles
Dobré interpersonální schopnosti
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Compétences en négociation
Vyjednávací schopnosti
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Capacités d'exposition
Prezentační dovednosti
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Ohledně referencí se obraťte na...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Je suis disponible pour un entretien le...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
S pozdravem,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Salutations distinguées,
S pozdravem,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
S úctou,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Meilleures salutations,
Se srdečným pozdravem,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys