Suomeksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Monsieur,
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Madame,
Hyvä Rouva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Madame, Monsieur,
Hyvä vastaanottaja,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Madame, Monsieur,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Aux principaux concernés,
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Monsieur Dupont,
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Mademoiselle Dupont,
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Monsieur Dupont,
Hyvä John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Kirjoitamme teille liittyen...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardimalli työhakemukseen
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardialoitus työhakemuksessa
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mes qualités principales sont...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mon domaine d'expertise est...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
J'ai une excellente maîtrise du...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
J'ai une connaissance pratique de...
Minulla on hyvät perustaidot...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Je suis un utilisateur confirmé de...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excellentes techniques de communication
Erinomainen kyky kommunikoida
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Capacité de déduction
Deduktiivinen ajattelu
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Esprit de logique
Looginen ajattelu
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Esprit analytique
Analyyttiset taidot
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Compétences relationnelles
Hyvät ihmissuhdetaidot
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Compétences en négociation
Neuvottelukyvyt
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Capacités d'exposition
Esiintymistaidot
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Suosituksia voi pyytää...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Je suis disponible pour un entretien le...
Olen saatavilla haastatteluun...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Salutations distinguées,
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Kunnioittavasti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Meilleures salutations,
Parhain terveisin,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys