Ruotsiksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Monsieur,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Madame,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Madame, Monsieur,
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Madame, Monsieur,
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Monsieur Dupont,
Bäste John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Jag skriver gällande er annons på ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardimalli työhakemukseen
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardialoitus työhakemuksessa
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mes qualités principales sont...
Mina främsta styrkor är ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mon domaine d'expertise est...
Mitt kompetensområde är ...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
J'ai une excellente maîtrise du...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
J'ai une connaissance pratique de...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Je suis un utilisateur confirmé de...
Jag är en erfaren användare av ...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excellentes techniques de communication
Utmärkt kommunikationsförmåga
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Capacité de déduction
God slutledningsförmåga
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Esprit de logique
Logiskt tänkande
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Esprit analytique
Analytisk förmåga
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Compétences relationnelles
Bra samarbetsförmåga
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Compétences en négociation
Bra förhandlingsteknik
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Capacités d'exposition
Bra presentationsteknik
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Je suis disponible pour un entretien le...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Salutations distinguées,
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Vördsamt,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Meilleures salutations,
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys