Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Monsieur,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Madame,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Madame, Monsieur,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Madame, Monsieur,
尊敬的先生们,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Aux principaux concernés,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Monsieur Dupont,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Madame Dupont,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Mademoiselle Dupont,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Madame Dupont,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Monsieur Dupont,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardimalli työhakemukseen
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
我想申请...一职
Standardialoitus työhakemuksessa
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
我对此工作很感兴趣,因为...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
我想为您工作,因为...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mes qualités principales sont...
我的强项是...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
我很适合这个职位,因为...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mon domaine d'expertise est...
我的专长是…
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
即使在压力下我也能保持高标准。
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
我的母语是...,但我也会说...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
J'ai une excellente maîtrise du...
我熟练掌握...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
J'ai une connaissance pratique de...
我能用...语进行工作交流
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
我在...领域有...年工作经验
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Je suis un utilisateur confirmé de...
我是...的熟练使用者
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
我相信我是...和...技能的良好结合
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excellentes techniques de communication
出色的沟通技能
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Capacité de déduction
演绎推理能力
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Esprit de logique
逻辑性思考
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Esprit analytique
分析技能
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Compétences relationnelles
良好的人际交往技能
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Compétences en négociation
谈判技能
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Capacités d'exposition
观点陈述能力
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
附件中含有我的个人简历。
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
可以从...处获得推荐信
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Je suis disponible pour un entretien le...
我可以在...的时候接受面试
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Salutations distinguées,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Meilleures salutations,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys