Tšekiksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Vážený pane,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Vážená paní,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Vážený pane / Vážená paní,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Dobrý den,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quem possa interessar,
Všem zainteresovaným stranám,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Vážený pane Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Vážená slečno Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Vážená paní Smithová,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Milý Johne Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardimalli työhakemukseen
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardialoitus työhakemuksessa
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Meus pontos fortes são...
Moje silné stránky jsou...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Moje oblast odborných znalostí je...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Mám výbornou znalost...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Mám znalost...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Eu tenho experiência em /com ...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excelente habilidade de comunicação
Výborné komunikační schopnosti
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Raciocínio dedutivo
Dedukce
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Pensamento lógico
Logické myšlení
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Habilidades analíticas
Analytické schopnosti
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Bom relacionamento interpessoal
Dobré interpersonální schopnosti
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Habilidades de negociação
Vyjednávací schopnosti
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Habilidades de comunicação
Prezentační dovednosti
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Eu posso fornecer referências, se necessário.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Ohledně referencí se obraťte na...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Estou disponível para entrevista em ..
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Cordialmente,
S pozdravem,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atenciosamente,
S pozdravem,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Com elevada estima,
S úctou,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Lembranças,
Se srdečným pozdravem,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys