Ruotsiksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Bäste herrn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Bästa herr eller fru,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Bästa herrar,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quem possa interessar,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Bäste herr Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Bästa fröken Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Bäste John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Jag skriver gällande er annons på ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardimalli työhakemukseen
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardialoitus työhakemuksessa
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Meus pontos fortes são...
Mina främsta styrkor är ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Mitt kompetensområde är ...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Eu tenho experiência em /com ...
Jag är en erfaren användare av ...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excelente habilidade de comunicação
Utmärkt kommunikationsförmåga
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Raciocínio dedutivo
God slutledningsförmåga
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Pensamento lógico
Logiskt tänkande
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Habilidades analíticas
Analytisk förmåga
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Bom relacionamento interpessoal
Bra samarbetsförmåga
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Habilidades de negociação
Bra förhandlingsteknik
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Habilidades de comunicação
Bra presentationsteknik
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Referências podem ser solicitadas à /ao...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Estou disponível para entrevista em ..
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atenciosamente,
Med vänliga hälsningar,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Com elevada estima,
Vördsamt,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Lembranças,
Vänliga hälsningar,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys