Puolaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Szanowni Państwo,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quem possa interessar,
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Szanowny Panie,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardimalli työhakemukseen
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardialoitus työhakemuksessa
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Meus pontos fortes são...
Moje mocne strony to ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Eu tenho conhecimento intermediário de...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Eu tenho experiência em /com ...
Biegle posługuję się programem/programami...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excelente habilidade de comunicação
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Raciocínio dedutivo
Rozumowanie dedukcyjne
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Pensamento lógico
Logiczne myślenie
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Habilidades analíticas
Zdolności analityczne
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Bom relacionamento interpessoal
Zdolności interpersonalne
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Habilidades de negociação
Zdolności negocjacyjne
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Habilidades de comunicação
Umiejętność prezentacji
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Referencje na żądanie.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Referencje na żądanie od ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Estou disponível para entrevista em ..
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Cordialmente,
Z wyrazami szacunku,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atenciosamente,
Z wyrazami szacunku,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Com elevada estima,
Z poważaniem,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Lembranças,
Pozdrawiam,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys