Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Αξιότιμε κύριε,
尊敬的先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Αξιότιμη κυρία,
尊敬的女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
尊敬的先生/女士,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
尊敬的先生们,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
尊敬的收信人,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
尊敬的史密斯先生,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
尊敬的史密斯女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
尊敬的史密斯小姐,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
亲爱的约翰 史密斯,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardimalli työhakemukseen
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
我想申请...一职
Standardialoitus työhakemuksessa
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
我对此工作很感兴趣,因为...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
我想为您工作,因为...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
我的强项是...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
我很适合这个职位,因为...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Η ειδικότητά μου είναι...
我的专长是…
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
即使在压力下我也能保持高标准。
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
我的母语是...,但我也会说...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Είμαι άριστος γνώστης της...
我熟练掌握...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Έχω μια καλή γνώση της...
我能用...语进行工作交流
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
我在...领域有...年工作经验
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Είμαι έμπειρος χρήστης...
我是...的熟练使用者
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
出色的沟通技能
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Επαγωγική λογική
演绎推理能力
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Λογική σκέψη
逻辑性思考
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Αναλυτικές ικανότητες
分析技能
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
良好的人际交往技能
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Διαπραγματευτικές ικανότητες
谈判技能
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Ικανότητες παρουσίασης
观点陈述能力
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
附件中含有我的个人简历。
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
可以从...处获得推荐信
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
我可以在...的时候接受面试
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Με εκτίμηση,
此致
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Με εκτίμηση,
此致
敬礼
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Με εκτίμηση,
肃然至上
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Φιλικοί χαιρετισμοί,
祝好
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys