Puolaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

존경하는 관계자 분께
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
존경하는 관계자 분께
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
존경하는 관계자 분께
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
존경하는 관계자 분(들)께
Szanowni Państwo,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
존경하는 관계자 분(들)께
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
존경하는 김철수 님께
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
존경하는 김희연 님께
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
존경하는 김희연 님께
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
존경하는 김희연 님께
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
친애하는 최현우님께
Szanowny Panie,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardimalli työhakemukseen
...에 지원하고 싶습니다.
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardialoitus työhakemuksessa
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
저의 장점은 ... 입니다.
Moje mocne strony to ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Biegle posługuję się programem/programami...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
추론 이해 능력
Rozumowanie dedukcyjne
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
논리적인 사고능력
Logiczne myślenie
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
분석 능력
Zdolności analityczne
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
좋은 사교성
Zdolności interpersonalne
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
협정 능력
Zdolności negocjacyjne
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
프리젠테이션 능력
Umiejętność prezentacji
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Referencje na żądanie.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referencje na żądanie od ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
... (이름) 드림
Z wyrazami szacunku,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
... (이름) 드림
Z wyrazami szacunku,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Z poważaniem,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
감사합니다. ...씨.
Pozdrawiam,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys