Tanskaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

尊敬的先生,
Kære Hr.,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Kære Fru.,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
尊敬的收信人,
Til hvem dette ankommer,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Kære Hr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Kære Fru. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Kære Frk. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐/女士,
Kære Fr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
Kære John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
我看到您于...在...上登的招聘信息
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardimalli työhakemukseen
我想申请...一职
Jeg ville søge stillingen som...
Standardialoitus työhakemuksessa
目前我在...工作,我的主要职责包括...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

我对此工作很感兴趣,因为...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
我想为您工作,因为...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
我的强项是...
Mine styrker er...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
我很适合这个职位,因为...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
我的专长是…
Mit ekspertområde er...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
即使在压力下我也能保持高标准。
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

我的母语是...,但我也会说...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
我熟练掌握...
Jeg råder fremragende over...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
我能用...语进行工作交流
Jeg har en fungerende viden om...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
我在...领域有...年工作经验
Jeg har... års erfaring indenfor...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
我是...的熟练使用者
Jeg er en erfaren bruger af...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
我相信我是...和...技能的良好结合
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
出色的沟通技能
Fremragende kommunikations evner
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
演绎推理能力
Deduktiv argumentation
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
逻辑性思考
Logisk tænkning
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
分析技能
Analytiske evner
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
良好的人际交往技能
Gode interpersonel evner
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
谈判技能
Forhandlings evner
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
观点陈述能力
Præsentations evner
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
附件中含有我的个人简历。
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
可以从...处获得推荐信
Referencer kan rekvieres fra...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
我可以在...的时候接受面试
Jeg er ledig til et interview den...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
此致
Med venlig hilsen
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
Med venlig hilsen
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
Med respekt,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
Med venlig hilsen
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys