Ranskaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

尊敬的先生,
Monsieur,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Madame,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Madame, Monsieur,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Madame, Monsieur,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
尊敬的收信人,
Aux principaux concernés,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Monsieur Dupont,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Madame Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Mademoiselle Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐/女士,
Madame Dupont,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
Monsieur Dupont,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
我看到您于...在...上登的招聘信息
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standardimalli työhakemukseen
我想申请...一职
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standardialoitus työhakemuksessa
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

我对此工作很感兴趣,因为...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
我想为您工作,因为...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
我的强项是...
Mes qualités principales sont...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
我很适合这个职位,因为...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
我的专长是…
Mon domaine d'expertise est...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
即使在压力下我也能保持高标准。
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

我的母语是...,但我也会说...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
我熟练掌握...
J'ai une excellente maîtrise du...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
我能用...语进行工作交流
J'ai une connaissance pratique de...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
我在...领域有...年工作经验
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
我是...的熟练使用者
Je suis un utilisateur confirmé de...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
我相信我是...和...技能的良好结合
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
出色的沟通技能
Excellentes techniques de communication
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
演绎推理能力
Capacité de déduction
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
逻辑性思考
Esprit de logique
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
分析技能
Esprit analytique
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
良好的人际交往技能
Compétences relationnelles
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
谈判技能
Compétences en négociation
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
观点陈述能力
Capacités d'exposition
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
附件中含有我的个人简历。
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
可以从...处获得推荐信
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
我可以在...的时候接受面试
Je suis disponible pour un entretien le...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
此致
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
Salutations distinguées,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
Meilleures salutations,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys