Italiaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

尊敬的先生,
Gentilissimo,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
尊敬的女士,
Gentilissima,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
尊敬的先生/女士,
Gentili Signore e Signori,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
尊敬的先生们,
Alla cortese attenzione di ...,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
尊敬的收信人,
A chi di competenza,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
尊敬的史密斯先生,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
尊敬的史密斯女士,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
尊敬的史密斯小姐/女士,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
亲爱的约翰 史密斯,
Gentilissimo Bianchi,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
In risposta all'annuncio apparso ne...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
我看到您于...在...上登的招聘信息
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardimalli työhakemukseen
我想申请...一职
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardialoitus työhakemuksessa
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

我对此工作很感兴趣,因为...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
我想为您工作,因为...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
我的强项是...
I miei punti di forza sono...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
我很适合这个职位,因为...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
我的专长是…
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
即使在压力下我也能保持高标准。
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

我的母语是...,但我也会说...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
我熟练掌握...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
我能用...语进行工作交流
Sto imparando...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
我在...领域有...年工作经验
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
我是...的熟练使用者
Sono un(') utente esperto/a di...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
我相信我是...和...技能的良好结合
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
出色的沟通技能
Eccellenti doti comunicative
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
演绎推理能力
Capacità deduttive e di ragionamento
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
逻辑性思考
Capacità logiche
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
分析技能
Capacità analitiche
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
良好的人际交往技能
Ottime abilità interpersonali
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
谈判技能
Capacità di negoziazione
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
观点陈述能力
Capacità di presentazione
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
附件中含有我的个人简历。
In allegato trova il mio cv.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
可以从...处获得推荐信
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
我可以在...的时候接受面试
Sono disponibile per un colloquio...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
此致
In fede,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
此致
敬礼
Cordialmente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
肃然至上
I miei più cordiali saluti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
祝好
Saluti
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys