Unkariksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

拝啓
Tisztelt Uram!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
拝啓
Tisztelt Hölgyem!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
拝啓
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
拝啓
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
関係者各位
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
拝啓 
Tisztelt Smith Úr!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
拝啓
・・・・様
Kedves Smith John!
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardimalli työhakemukseen
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardialoitus työhakemuksessa
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
私の強みは・・・・
Erősségeim ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
・・・・することで貢献することができます。
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Szakterületem a ....
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
・・・・語を話すことができます。
Magas szinten beszélek...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Középszinten beszélek....
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
・・・・を使いこなすことができます。
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
コミュニケーション能力
Kiváló kommunikációs készség
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
演繹的推理力
Deduktív érvelés
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
論理的思考能力
Logikus gondolkodás
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
分析能力
Analitikus készségek
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
対人能力
Jó interperszonális készség
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
交渉能力
Jó tárgyalási készség
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
プレゼンテーション能力
Előadó készség/Prezentációs készség
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
履歴書を同封いたしました。
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
・・・・から推薦状を頂きました。
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
・・・・日なら伺うことができます。
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
敬具
Tisztelettel,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
敬具
Tisztelettel,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
敬具
Tisztelettel,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
敬具
Üdvözlettel,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys