Suomeksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

拝啓
Hyvä Herra,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
拝啓
Hyvä Rouva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
拝啓
Hyvä vastaanottaja,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
拝啓
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
関係者各位
Hyvät vastaanottajat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
拝啓 
Hyvä herra Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
Hyvä rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
Hyvä neiti Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
Hyvä neiti / rouva Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
拝啓
・・・・様
Hyvä John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Kirjoitamme teille liittyen...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardimalli työhakemukseen
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardialoitus työhakemuksessa
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
私の強みは・・・・
Vahvuuksiini kuuluvat...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
・・・・することで貢献することができます。
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Asiantuntemukseni keskittyy...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
・・・・語を話すことができます。
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Minulla on hyvät perustaidot...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
・・・・を使いこなすことができます。
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
コミュニケーション能力
Erinomainen kyky kommunikoida
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
演繹的推理力
Deduktiivinen ajattelu
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
論理的思考能力
Looginen ajattelu
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
分析能力
Analyyttiset taidot
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
対人能力
Hyvät ihmissuhdetaidot
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
交渉能力
Neuvottelukyvyt
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
プレゼンテーション能力
Esiintymistaidot
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
履歴書を同封いたしました。
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
・・・・から推薦状を頂きました。
Suosituksia voi pyytää...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
・・・・日なら伺うことができます。
Olen saatavilla haastatteluun...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
敬具
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
敬具
Ystävällisin terveisin,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
敬具
Kunnioittavasti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
敬具
Parhain terveisin,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys