Hollanniksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

拝啓
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
拝啓
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
拝啓
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
拝啓
Geachte dames en heren
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
関係者各位
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
拝啓 
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
拝啓
・・・・様
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
拝啓
・・・・様
Beste meneer Jansen
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardimalli työhakemukseen
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardialoitus työhakemuksessa
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
私の強みは・・・・
Mijn sterke punten zijn ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
・・・・することで貢献することができます。
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mijn vakgebied is ...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
・・・・語を話すことができます。
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
・・・・を使いこなすことができます。
Ik beschik over goede kennis van ...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
コミュニケーション能力
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
演繹的推理力
Analytisch denkvermogen
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
論理的思考能力
Logisch denkvermogen
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
分析能力
Analytische vaardigheden
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
対人能力
Goede intermenselijke vaardigheden
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
交渉能力
Onderhandelingsvaardigheden
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
プレゼンテーション能力
Presentatievaardigheden
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
履歴書を同封いたしました。
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
・・・・から推薦状を頂きました。
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
・・・・日なら伺うことができます。
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
敬具
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
敬具
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
敬具
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
敬具
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys