Romaniaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Gentilissimo,
Stimate Domn,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Gentilissima,
Stimată Doamnă,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Gentili Signore e Signori,
Stimate Domn/Doamnă,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Alla cortese attenzione di ...,
Stimați Domni,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A chi di competenza,
În atenția cui este interesat,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Gentilissimo Sig. Rossi,
Stimate Domnule Popescu,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Stimată Doamnă Popescu,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.na Verdi,
Stimată Domnișoară Popescu,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Stimată Doamnă Popescu,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Gentilissimo Bianchi,
Dragă Andrei Popescu,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
In risposta all'annuncio apparso ne...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standardimalli työhakemukseen
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standardialoitus työhakemuksessa
Attualmente lavoro per... in qualità di...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
I miei punti di forza sono...
Punctele mele forte sunt...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Domeniul meu de bază este...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Stăpânesc foarte bine...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Sto imparando...
Cunosc la nivel mediu...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Sono un(') utente esperto/a di...
Sunt un utilizator experimentat de...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Eccellenti doti comunicative
Abilităţi de comunicare excelente.
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Capacità deduttive e di ragionamento
Gândire deductivă.
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Capacità logiche
Gândire logică.
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Capacità analitiche
Abilităţi analitice.
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Ottime abilità interpersonali
Abilităţi interpersonale bune.
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Capacità di negoziazione
Abilităţi de negociere
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Capacità di presentazione
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
In allegato trova il mio cv.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Sono disponibile per un colloquio...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
In fede,
Cu stimă,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Cordialmente,
Cu sinceritate,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
I miei più cordiali saluti,
Cu respect,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saluti
Toate cele bune,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys