Unkariksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Geachte heer
Tisztelt Uram!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Geachte mevrouw
Tisztelt Hölgyem!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Geachte heer, mevrouw
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Geachte dames en heren
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Geachte dames en heren
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Geachte heer Jansen
Tisztelt Smith Úr!
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Geachte mevrouw Jansen
Tisztelt Smith Asszony!
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Beste meneer Jansen
Kedves Smith John!
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardimalli työhakemukseen
Ik solliciteer naar de functie van ...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardialoitus työhakemuksessa
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mijn sterke punten zijn ...
Erősségeim ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mijn vakgebied is ...
Szakterületem a ....
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Magas szinten beszélek...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Középszinten beszélek....
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Ik heb ... jaren ervaring als ...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Ik beschik over goede kennis van ...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Kiváló kommunikációs készség
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Analytisch denkvermogen
Deduktív érvelés
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logisch denkvermogen
Logikus gondolkodás
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analytische vaardigheden
Analitikus készségek
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Goede intermenselijke vaardigheden
Jó interperszonális készség
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Onderhandelingsvaardigheden
Jó tárgyalási készség
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Presentatievaardigheden
Előadó készség/Prezentációs készség
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Met vriendelijke groet,
Tisztelettel,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Met vriendelijke groet,
Tisztelettel,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Hoogachtend,
Tisztelettel,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Met de beste groeten,
Üdvözlettel,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys