Tanskaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem dette ankommer,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standardimalli työhakemukseen
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standardialoitus työhakemuksessa
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mi ŝatus labori por vi, por...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Miaj fortoj estas...
Mine styrker er...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mia areo de kompetenteco estas...
Mit ekspertområde er...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Mi havas bonegan komandon de...
Jeg råder fremragende over...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Mi havas mezan scion de...
Jeg har en fungerende viden om...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Mi havas... jarojn de sperto en...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Mi estas sperta uzanto de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Fremragende kommunikations evner
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Dedukta rezonado
Deduktiv argumentation
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logika rezonado
Logisk tænkning
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analizaj kapabloj
Analytiske evner
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Bonaj interhomaj kapabloj
Gode interpersonel evner
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Negocadaj kapabloj
Forhandlings evner
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Prezentaj kapabloj
Præsentations evner
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Vi trovos mian karierresumo kune.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Vi povas akiri referencojn el...
Referencer kan rekvieres fra...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Jeg er ledig til et interview den...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Altestime,
Med venlig hilsen
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Med venlig hilsen
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Med respekt,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys