Puolaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Mi aludas al via reklamo en... de la....
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardimalli työhakemukseen
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardialoitus työhakemuksessa
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mi ŝatus labori por vi, por...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Miaj fortoj estas...
Moje mocne strony to ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mia areo de kompetenteco estas...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Mi havas bonegan komandon de...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Mi havas mezan scion de...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Mi havas... jarojn de sperto en...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Mi estas sperta uzanto de...
Biegle posługuję się programem/programami...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Dedukta rezonado
Rozumowanie dedukcyjne
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logika rezonado
Logiczne myślenie
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analizaj kapabloj
Zdolności analityczne
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Bonaj interhomaj kapabloj
Zdolności interpersonalne
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Negocadaj kapabloj
Zdolności negocjacyjne
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Prezentaj kapabloj
Umiejętność prezentacji
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Vi trovos mian karierresumo kune.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Referencje na żądanie.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Vi povas akiri referencojn el...
Referencje na żądanie od ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Mi estas disponebla por intervjuo la...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Z poważaniem,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys