Portugaliksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Estimata sinjoro,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quem possa interessar,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardimalli työhakemukseen
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardialoitus työhakemuksessa
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mi ŝatus labori por vi, por...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Miaj fortoj estas...
Meus pontos fortes são...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mia areo de kompetenteco estas...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Mi havas bonegan komandon de...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Mi havas mezan scion de...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Mi havas... jarojn de sperto en...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Mi estas sperta uzanto de...
Eu tenho experiência em /com ...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Excelente habilidade de comunicação
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Dedukta rezonado
Raciocínio dedutivo
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logika rezonado
Pensamento lógico
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analizaj kapabloj
Habilidades analíticas
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Bonaj interhomaj kapabloj
Bom relacionamento interpessoal
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Negocadaj kapabloj
Habilidades de negociação
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Prezentaj kapabloj
Habilidades de comunicação
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Vi trovos mian karierresumo kune.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Vi povas akiri referencojn el...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Estou disponível para entrevista em ..
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Altestime,
Cordialmente,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Atenciosamente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
Com elevada estima,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Lembranças,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys