Italiaksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Estimata sinjoro,
Gentilissimo,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Estimata sinjorino,
Gentilissima,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Estimata sinjoro/sinjorino,
Gentili Signore e Signori,
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Estimataj sinjoroj,
Alla cortese attenzione di ...,
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
Al kiu ĝi povas koncerni,
A chi di competenza,
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Estimata sinjoro Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Estimata sinjorino Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimata John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardimalli työhakemukseen
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardialoitus työhakemuksessa
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mi ŝatus labori por vi, por...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Miaj fortoj estas...
I miei punti di forza sono...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mia areo de kompetenteco estas...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Mi havas bonegan komandon de...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Mi havas mezan scion de...
Sto imparando...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Mi havas... jarojn de sperto en...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Mi estas sperta uzanto de...
Sono un(') utente esperto/a di...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Eccellenti doti comunicative
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Dedukta rezonado
Capacità deduttive e di ragionamento
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Logika rezonado
Capacità logiche
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Analizaj kapabloj
Capacità analitiche
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Bonaj interhomaj kapabloj
Ottime abilità interpersonali
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Negocadaj kapabloj
Capacità di negoziazione
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Prezentaj kapabloj
Capacità di presentazione
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Vi trovos mian karierresumo kune.
In allegato trova il mio cv.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Vi povas akiri referencojn el...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Sono disponibile per un colloquio...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Altestime,
In fede,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Altestime,
Cordialmente,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Altestime,
I miei più cordiali saluti,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Ĉion bonan,
Saluti
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys