Hollanniksi | Sanontoja - Hakemus | Työhakemus

Työhakemus - Aloitus

Distinguido Señor:
Geachte heer
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tuntematon
Distinguida Señora:
Geachte mevrouw
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tuntematon
Distinguidos Señores:
Geachte heer, mevrouw
Virallinen, vastaanottajan nimi ja sukupuoli tuntematon
Apreciados Señores:
Geachte dames en heren
Virallinen, osoitettu useille tuntemattomille ihmisille tai koko osastolle
A quien pueda interesar
Geachte dames en heren
Virallinen, vastaanottajan/-jien nimet sekä sukupuoli täysin tuntematon
Apreciado Sr. Pérez:
Geachte heer Jansen
Virallinen, vastaanottaja mies, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimisissa, nimi tiedossa
Apreciada Srta. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, naimaton, nimi tiedossa
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Virallinen, vastaanottaja nainen, nimi tiedossa, siviilisääty ei tiedossa
Estimado Sr. Pérez:
Beste meneer Jansen
Vähemmän muodollinen, kanssakäyntiä ollut aikaisemminkin
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Epämuodollinen, vastaanottaja on henkilökohtainen ystävä, melko epätavallinen
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Virallinen, koko yrityksen puolesta lähetetty
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardimalli, jolla selitetään miten työpaikasta on kuullut
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Työpaikkailmoitus löytynyt uutislehdestä tai aikakausisivuilta.
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardimalli työhakemukseen
Quisiera postularme para el puesto de...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardialoitus työhakemuksessa
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Avauslause, jolla kuvaillaan tämänhetkistä työtilannetta sekätyötehtäviä

Työhakemus - Perustelut

Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Perustelu sille, miksi haluat hakea tätä tiettyä paikkaa
Mis puntos fuertes son...
Mijn sterke punten zijn ...
Kuvaus keskeisistä ominaisuuksista
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Kuvaus heikkouksistasi, mutta myös todistelu siitä, että työstät näitä alueita tullaksesi paremmaksi.
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Perustelu, miksi olisit sopiva hakija tähän tehtävään
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Selvitys, että sinulla ei ennen ole ollut mahdollisuutta työskennellä kyseisellä alalla, mutta voit esitellä muista kokemuksista saamia ominaisuuksia
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Kuvaus siitä, mitkä taidot tekevät sinusta parhaan hakijan ammattiin
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Mi área de conocimiento es...
Mijn vakgebied is ...
Kuvaus siitä, mihin työn osa-alueeseen kokemuksesi ja päävahvuutesi kohdistuvat
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Kuvaus kokemuksestasi tietyllä alalla sekä kyvystä omaksua uusia kykyjä
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Kuvaus siitä, miksi sopisit tähän työhön aikaisemman työkokemuksesi perusteella
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Osoitus siitä, että kykenet työskentelemään vaativassa yritysympäristössä
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Osoitus siitä, että sinulla on henkilökohtainen kiinnostus työtä kohtaan
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Ansioluettelon korostaminen ja osoittaminen, että sopisit työhön hyvin
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Kuvaus siitä, minkälaisia taitoja olet oppinut nykyisestä työstäsi
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Kuvaus muista taidoista joita olet työssäsi omaksunut. Taidot eivät välttämättä liity ammattinimikkeeseesi

Työhakemus - Taidot

Mi lengua materna es..., pero también hablo...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Kuvaus äidinkielen taidoista sekä muista kielistä joita puhut sujuvasti
Tengo un manejo excelente de...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä sujuvasti
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Kuvaus kielestä, joka ei ole äidinkieli, mutta pystyt kommunikoimaan kielellä keskitasoisesti
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Kuvaus taidoistasi jollain tietyllä yritysalalla
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Ik beschik over goede kennis van ...
Kuvaus hallitsemistasi tietokoneohjelmista
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Kuvaus taitojesi sopusointuisuudesta
Excelentes habilidades de comunicación
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Kyky jakaa tietoa ja selittää asioita kollegoillesi
Razonamiento deductivo
Analytisch denkvermogen
Kyky ymmärtää ja selostaa asioita nopeasti ja tehokkaasti
Razonamiento lógico
Logisch denkvermogen
Kyky muodostaa ajatuksia tarkasti ja mietitysti
Capacidad de análisis
Analytische vaardigheden
Kyky arvioida asioita yksityiskohtaisesti
Buena comunicación interpersonal
Goede intermenselijke vaardigheden
Kyky johtaa ja kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaasti
Aptitudes de negociación
Onderhandelingsvaardigheden
Kyky hieroa sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa tehokkaasti
Habilidad para hablar en público
Presentatievaardigheden
Kyky kommunikoida ideoistaan suuren yleisön edessä

Työhakemus - Lopetus

Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Lopetusvaiheessa, ilmaus halukkuudesta työskennellä yrityksessä
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Lopussa, viittaus mahdolliseen haastatteluun
Encontrará mi currículo adjunto.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle liitteenä olevasta ansioluettelosta
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Standardilauseke, jolla ilmoitetaan työnantajalle, että saatavilla on myös suosituksia ja kehen tässä tapauksessa voi ottaa yhteyttä
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Ilmaisu siitä, milloin olisi sopiva aika haastattelulle
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Henkilön omat yhteystiedot sekä työnantajan kiittäminen hakemuksen lukemisesta
Se despide cordialmente,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, vastaanottaja tuntematon
Atentamente,
Met vriendelijke groet,
Virallinen, yleisesti käytetty, vastaanottaja tiedossa
Respetuosamente,
Hoogachtend,
Virallinen, ei kovin yleinen, vastaanottajan nimi tiedossa
Saludos,
Met de beste groeten,
Epävirallinen, sinuttelevien liiketoverien välinen lopputervehdys