Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

Имя
名字
Hakijan nimi
Фамилия
Hakijan sukunimi
Дата рождения
生日
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Место рождения
出生地
Hakijan syntymäpaikka
Гражданство
国籍
Hakijan asuinmaa
Семейное положение
婚姻状况
Hakijan ihmissuhdetilanne
холост/незамужем
单身
Ei naimisissa tai parisuhteessa
Женат/замужем
已婚
Naimisissa
Вдовец/вдова
丧偶
Puoliso kuollut
Адрес
地址
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Телефон
电话
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
E-Mail
电子邮箱
Hakijan työsähköposti
Сайт
网址
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Начальная школа
小学
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Средняя школа
初中
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
Старшая школа
高中
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
университетский колледж
大学
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Ясли
托儿所
2-4-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Детский сад
幼儿学校
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Начальная школа
小学
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Средняя школа
中学
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Техникум/лицей
高等中学
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Университет
大学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardityyli listata työkokemus
Опыт работы в...
在...的工作经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Стажировка в...
在...的实习经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Волонтерская практика в ...
在...的志愿者服务工作
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

Хорошо владею (устный, письменный)
良好的书面和口语表达能力
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
Свободно владею (устный, письменный)
流利的书面和口语表达能力
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
Со знанием компьютера
通晓计算机技能
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
出色的交流/谈判/表达能力
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Со знанием CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
目前持有...驾驶执照
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti