Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

Fornavn
名字
Hakijan nimi
Efternavn
Hakijan sukunimi
Fødselsdato
生日
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Fødselssted
出生地
Hakijan syntymäpaikka
Nationalitet
国籍
Hakijan asuinmaa
Civilstatus
婚姻状况
Hakijan ihmissuhdetilanne
Single
单身
Ei naimisissa tai parisuhteessa
Gift
已婚
Naimisissa
Enke/enkemand
丧偶
Puoliso kuollut
Adresse
地址
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Telefon
电话
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
E-Mail
电子邮箱
Hakijan työsähköposti
Hjemmeside
网址
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Folkeskole
小学
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Gymnasium
初中
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
Gymnasium
高中
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
Universitet
大学
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Børnehave
托儿所
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Folkeskole
幼儿学校
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Gymnasium
小学
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Studenterkursus
中学
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Universitet
高等中学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardityyli listata työkokemus
Arbejdserfaring hos...
在...的工作经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Praktikplads hos...
在...的实习经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Frivilligt arbejde hos...
在...的志愿者服务工作
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
良好的书面和口语表达能力
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
Flydende både skriftligt og verbalt
流利的书面和口语表达能力
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
Computerkyndig
通晓计算机技能
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
出色的交流/谈判/表达能力
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Fortrolighed med CAD/ CAM.
熟悉CAD/CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
目前持有...驾驶执照
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti