Ruotsiksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

Etunimi
Förnamn
Hakijan nimi
Sukunimi
Efternamn
Hakijan sukunimi
Syntymäaika
Födelsetid
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Syntymäpaikka
Födelseort
Hakijan syntymäpaikka
Kansallisuus
Nationalitet
Hakijan asuinmaa
Siviilisääty
Civilstånd
Hakijan ihmissuhdetilanne
Naimaton
Ogift
Ei naimisissa tai parisuhteessa
Naimisissa
Gift
Naimisissa
Leski
Änkling/Änka
Puoliso kuollut
Osoite
adressen
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Puhelin
Telefon
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
Sähköposti
E-post
Hakijan työsähköposti
Verkkosivu
Hemsida
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Peruskoulu
Grundskola
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Yläkoulu
Grundskola (mellanstadiet)
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
Lukio
Gymnasiet
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
Korkeakoulu
Högskola/Universitet
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Päiväkoti
Dagis
2-4-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Esikoulu
Förskola
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Peruskoulu
Grundskola
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Lukio
Gymnasiet
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Korkeakoulu
Skola för elever i sixth form
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Yliopisto
Universitet
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Standardityyli listata työkokemus
Työkokemukseni...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Harjoitteluni...
Praktikplats hos ...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Vapaaehtoistyö...
Volontärarbete i ...
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Skriver och talar ... flytande
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
Hyvät tietotekniikkataidot
Datakunnig
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Erfarenhet av CAD / CAM.
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Ajokortti luokka...
Jag besitter ett ...-körkort.
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti