Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

Vorname
名字
Hakijan nimi
Nachname
Hakijan sukunimi
Geburtsdatum
生日
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Geburtsort
出生地
Hakijan syntymäpaikka
Staatsangehörigkeit
国籍
Hakijan asuinmaa
Familienstand
婚姻状况
Hakijan ihmissuhdetilanne
ledig
单身
Ei naimisissa tai parisuhteessa
verheiratet
已婚
Naimisissa
verwitwet
丧偶
Puoliso kuollut
Adresse
地址
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Telefon
电话
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
Email
电子邮箱
Hakijan työsähköposti
Website
网址
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Grundschule
小学
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Mittelstufenschule
初中
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
Oberstufenschule
高中
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
Hochschule
大学
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Vorschule
托儿所
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Grundschule
幼儿学校
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
weiterführende Schule
小学
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Oberstufenkolleg
中学
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Universität
高等中学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardityyli listata työkokemus
Arbeitserfahrung bei...
在...的工作经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Praktikum bei...
在...的实习经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
在...的志愿者服务工作
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
良好的书面和口语表达能力
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
... fließend in Wort und Schrift
流利的书面和口语表达能力
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
gute Computer-Kenntnisse
通晓计算机技能
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
出色的交流/谈判/表达能力
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Kenntnisse in CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Führerschein Klasse...
目前持有...驾驶执照
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti