Japaniksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

Vorname
名前
Hakijan nimi
Nachname
名字
Hakijan sukunimi
Geburtsdatum
誕生日
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Geburtsort
出生地
Hakijan syntymäpaikka
Staatsangehörigkeit
国籍
Hakijan asuinmaa
Familienstand
配偶者の有無
Hakijan ihmissuhdetilanne
ledig
独身
Ei naimisissa tai parisuhteessa
verheiratet
既婚
Naimisissa
verwitwet
独身
Puoliso kuollut
Adresse
現住所
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Telefon
電話番号
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
Email
メールアドレス
Hakijan työsähköposti
Website
ウェブサイト
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Grundschule
小学校
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Mittelstufenschule
中学校
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
Oberstufenschule
高等学校
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
Hochschule
大学
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Vorschule
幼児学校
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Grundschule
小学校
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
weiterführende Schule
中学校
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Oberstufenkolleg
シックス・フォーム・カレッジ
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Universität
大学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Standardityyli listata työkokemus
Arbeitserfahrung bei...
・・・・で働いた経験があります。
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Praktikum bei...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
... fließend in Wort und Schrift
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
gute Computer-Kenntnisse
パソコンを使いこなせます。
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Kenntnisse in CAD / CAM
CAD/ CAMの知識
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Führerschein Klasse...
・・・・の免許を保有しています。
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti