Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

Förnamn
名字
Hakijan nimi
Efternamn
Hakijan sukunimi
Födelsetid
生日
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Födelseort
出生地
Hakijan syntymäpaikka
Nationalitet
国籍
Hakijan asuinmaa
Civilstånd
婚姻状况
Hakijan ihmissuhdetilanne
Ogift
单身
Ei naimisissa tai parisuhteessa
Gift
已婚
Naimisissa
Änkling/Änka
丧偶
Puoliso kuollut
adressen
地址
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Telefon
电话
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
E-post
电子邮箱
Hakijan työsähköposti
Hemsida
网址
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Grundskola
小学
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Grundskola (mellanstadiet)
初中
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
Gymnasiet
高中
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
Högskola/Universitet
大学
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Dagis
托儿所
2-4-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Förskola
幼儿学校
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Grundskola
小学
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Gymnasiet
中学
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Skola för elever i sixth form
高等中学
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Universitet
大学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardityyli listata työkokemus
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
在...的工作经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Praktikplats hos ...
在...的实习经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Volontärarbete i ...
在...的志愿者服务工作
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
良好的书面和口语表达能力
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
Skriver och talar ... flytande
流利的书面和口语表达能力
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
Datakunnig
通晓计算机技能
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
出色的交流/谈判/表达能力
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Erfarenhet av CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Jag besitter ett ...-körkort.
目前持有...驾驶执照
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti