Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

Prénom
名字
Hakijan nimi
Nom de famille
Hakijan sukunimi
Date de naissance
生日
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Lieu de naissance
出生地
Hakijan syntymäpaikka
Nationalité
国籍
Hakijan asuinmaa
Statut marital
婚姻状况
Hakijan ihmissuhdetilanne
Célibataire
单身
Ei naimisissa tai parisuhteessa
Marié(e)
已婚
Naimisissa
Veuf / veuve
丧偶
Puoliso kuollut
Adresse
地址
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Téléphone
电话
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
Courriel
电子邮箱
Hakijan työsähköposti
Site internet
网址
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
École primaire
小学
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Collège
初中
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
Lycée
高中
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
Université
大学
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Classe préparatoire
托儿所
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
École primaire
幼儿学校
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Collège
小学
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Lycée
中学
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Université
高等中学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardityyli listata työkokemus
Stage chez...
在...的工作经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Stage chez...
在...的实习经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Volontariat chez...
在...的志愿者服务工作
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

... lu, écrit, parlé
良好的书面和口语表达能力
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
... lu, écrit, parlé couramment
流利的书面和口语表达能力
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
Initié à l'informatique
通晓计算机技能
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
出色的交流/谈判/表达能力
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Familiarisé avec DAO /CFAO
熟悉CAD/CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Titulaire du permis B
目前持有...驾驶执照
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti