Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

Primeiro Nome
名字
Hakijan nimi
Sobrenome
Hakijan sukunimi
Data de Nascimento
生日
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Local de Nascimento
出生地
Hakijan syntymäpaikka
Nacionalidade
国籍
Hakijan asuinmaa
Estado civil
婚姻状况
Hakijan ihmissuhdetilanne
Solteiro(a)
单身
Ei naimisissa tai parisuhteessa
Casado(a)
已婚
Naimisissa
Viúvo(a)
丧偶
Puoliso kuollut
Endereço
地址
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Telefone
电话
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
E-mail
电子邮箱
Hakijan työsähköposti
Website
网址
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Ensino Fundamental
小学
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
初中
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
Ensino Médio
高中
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
Faculdade
大学
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Escola Infantil
托儿所
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Ensino Fundamental
幼儿学校
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Ensino Médio
小学
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
中学
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Universidade
高等中学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardityyli listata työkokemus
Experiência profissional em/ no /na...
在...的工作经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Estágio em/ no /na...
在...的实习经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Trabalho voluntário em/ no /na...
在...的志愿者服务工作
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

Bom conhecimento da língua ....
良好的书面和口语表达能力
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
Fluência em ....
流利的书面和口语表达能力
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
Conhecimento de informática
通晓计算机技能
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
出色的交流/谈判/表达能力
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Conhecimento em CAD / CAM.
熟悉CAD/CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Carteira de motorista
目前持有...驾驶执照
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti