Venäjäksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

名字
Имя
Hakijan nimi
Фамилия
Hakijan sukunimi
生日
Дата рождения
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
出生地
Место рождения
Hakijan syntymäpaikka
国籍
Гражданство
Hakijan asuinmaa
婚姻状况
Семейное положение
Hakijan ihmissuhdetilanne
单身
холост/незамужем
Ei naimisissa tai parisuhteessa
已婚
Женат/замужем
Naimisissa
丧偶
Вдовец/вдова
Puoliso kuollut
地址
Адрес
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
电话
Телефон
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
电子邮箱
E-Mail
Hakijan työsähköposti
网址
Сайт
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
小学
Начальная школа
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
初中
Средняя школа
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
高中
Старшая школа
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
大学
университетский колледж
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
托儿所
Ясли
2-4-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
幼儿学校
Детский сад
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
小学
Начальная школа
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
中学
Средняя школа
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
高等中学
Техникум/лицей
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
大学
Университет
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Standardityyli listata työkokemus
在...的工作经历
Опыт работы в...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
在...的实习经历
Стажировка в...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
在...的志愿者服务工作
Волонтерская практика в ...
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

良好的书面和口语表达能力
Хорошо владею (устный, письменный)
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
流利的书面和口语表达能力
Свободно владею (устный, письменный)
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
通晓计算机技能
Со знанием компьютера
Kuvaus tietotekniikkataidoista
出色的交流/谈判/表达能力
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
熟悉CAD/CAM
Со знанием CAD / CAM.
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
目前持有...驾驶执照
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti