Tanskaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

名字
Fornavn
Hakijan nimi
Efternavn
Hakijan sukunimi
生日
Fødselsdato
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
出生地
Fødselssted
Hakijan syntymäpaikka
国籍
Nationalitet
Hakijan asuinmaa
婚姻状况
Civilstatus
Hakijan ihmissuhdetilanne
单身
Single
Ei naimisissa tai parisuhteessa
已婚
Gift
Naimisissa
丧偶
Enke/enkemand
Puoliso kuollut
地址
Adresse
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
电话
Telefon
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
电子邮箱
E-Mail
Hakijan työsähköposti
网址
Hjemmeside
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
小学
Folkeskole
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
初中
Gymnasium
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
高中
Gymnasium
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
大学
Universitet
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
托儿所
Børnehave
2-4-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
幼儿学校
Folkeskole
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
小学
Gymnasium
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
中学
Studenterkursus
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
高等中学
Universitet
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
大学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Standardityyli listata työkokemus
在...的工作经历
Arbejdserfaring hos...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
在...的实习经历
Praktikplads hos...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
在...的志愿者服务工作
Frivilligt arbejde hos...
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

良好的书面和口语表达能力
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
流利的书面和口语表达能力
Flydende både skriftligt og verbalt
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
通晓计算机技能
Computerkyndig
Kuvaus tietotekniikkataidoista
出色的交流/谈判/表达能力
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
熟悉CAD/CAM
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
目前持有...驾驶执照
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti