Saksaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

名字
Vorname
Hakijan nimi
Nachname
Hakijan sukunimi
生日
Geburtsdatum
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
出生地
Geburtsort
Hakijan syntymäpaikka
国籍
Staatsangehörigkeit
Hakijan asuinmaa
婚姻状况
Familienstand
Hakijan ihmissuhdetilanne
单身
ledig
Ei naimisissa tai parisuhteessa
已婚
verheiratet
Naimisissa
丧偶
verwitwet
Puoliso kuollut
地址
Adresse
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
电话
Telefon
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
电子邮箱
Email
Hakijan työsähköposti
网址
Website
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
小学
Grundschule
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
初中
Mittelstufenschule
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
高中
Oberstufenschule
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
大学
Hochschule
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
托儿所
Vorschule
2-4-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
幼儿学校
Grundschule
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
小学
weiterführende Schule
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
中学
Oberstufenkolleg
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
高等中学
Universität
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
大学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Standardityyli listata työkokemus
在...的工作经历
Arbeitserfahrung bei...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
在...的实习经历
Praktikum bei...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
在...的志愿者服务工作
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

良好的书面和口语表达能力
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
流利的书面和口语表达能力
... fließend in Wort und Schrift
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
通晓计算机技能
gute Computer-Kenntnisse
Kuvaus tietotekniikkataidoista
出色的交流/谈判/表达能力
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
熟悉CAD/CAM
Kenntnisse in CAD / CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
目前持有...驾驶执照
Führerschein Klasse...
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti