Ruotsiksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

名字
Förnamn
Hakijan nimi
Efternamn
Hakijan sukunimi
生日
Födelsetid
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
出生地
Födelseort
Hakijan syntymäpaikka
国籍
Nationalitet
Hakijan asuinmaa
婚姻状况
Civilstånd
Hakijan ihmissuhdetilanne
单身
Ogift
Ei naimisissa tai parisuhteessa
已婚
Gift
Naimisissa
丧偶
Änkling/Änka
Puoliso kuollut
地址
adressen
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
电话
Telefon
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
电子邮箱
E-post
Hakijan työsähköposti
网址
Hemsida
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
小学
Grundskola
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
初中
Grundskola (mellanstadiet)
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
高中
Gymnasiet
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
大学
Högskola/Universitet
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
托儿所
Dagis
2-4-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
幼儿学校
Förskola
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
小学
Grundskola
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
中学
Gymnasiet
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
高等中学
Skola för elever i sixth form
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
大学
Universitet
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Standardityyli listata työkokemus
在...的工作经历
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
在...的实习经历
Praktikplats hos ...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
在...的志愿者服务工作
Volontärarbete i ...
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

良好的书面和口语表达能力
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
流利的书面和口语表达能力
Skriver och talar ... flytande
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
通晓计算机技能
Datakunnig
Kuvaus tietotekniikkataidoista
出色的交流/谈判/表达能力
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
熟悉CAD/CAM
Erfarenhet av CAD / CAM.
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
目前持有...驾驶执照
Jag besitter ett ...-körkort.
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti