Ranskaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

名字
Prénom
Hakijan nimi
Nom de famille
Hakijan sukunimi
生日
Date de naissance
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
出生地
Lieu de naissance
Hakijan syntymäpaikka
国籍
Nationalité
Hakijan asuinmaa
婚姻状况
Statut marital
Hakijan ihmissuhdetilanne
单身
Célibataire
Ei naimisissa tai parisuhteessa
已婚
Marié(e)
Naimisissa
丧偶
Veuf / veuve
Puoliso kuollut
地址
Adresse
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
电话
Téléphone
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
电子邮箱
Courriel
Hakijan työsähköposti
网址
Site internet
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
小学
École primaire
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
初中
Collège
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
高中
Lycée
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
大学
Université
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
托儿所
Classe préparatoire
2-4-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
幼儿学校
École primaire
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
小学
Collège
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
中学
Lycée
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
高等中学
Université
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
大学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Standardityyli listata työkokemus
在...的工作经历
Stage chez...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
在...的实习经历
Stage chez...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
在...的志愿者服务工作
Volontariat chez...
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

良好的书面和口语表达能力
... lu, écrit, parlé
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
流利的书面和口语表达能力
... lu, écrit, parlé couramment
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
通晓计算机技能
Initié à l'informatique
Kuvaus tietotekniikkataidoista
出色的交流/谈判/表达能力
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
熟悉CAD/CAM
Familiarisé avec DAO /CFAO
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
目前持有...驾驶执照
Titulaire du permis B
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti