Portugaliksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

名字
Primeiro Nome
Hakijan nimi
Sobrenome
Hakijan sukunimi
生日
Data de Nascimento
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
出生地
Local de Nascimento
Hakijan syntymäpaikka
国籍
Nacionalidade
Hakijan asuinmaa
婚姻状况
Estado civil
Hakijan ihmissuhdetilanne
单身
Solteiro(a)
Ei naimisissa tai parisuhteessa
已婚
Casado(a)
Naimisissa
丧偶
Viúvo(a)
Puoliso kuollut
地址
Endereço
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
电话
Telefone
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
电子邮箱
E-mail
Hakijan työsähköposti
网址
Website
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
小学
Ensino Fundamental
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
初中
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
高中
Ensino Médio
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
大学
Faculdade
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
托儿所
Escola Infantil
2-4-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
幼儿学校
Ensino Fundamental
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
小学
Ensino Médio
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
中学
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
高等中学
Universidade
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
大学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Standardityyli listata työkokemus
在...的工作经历
Experiência profissional em/ no /na...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
在...的实习经历
Estágio em/ no /na...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
在...的志愿者服务工作
Trabalho voluntário em/ no /na...
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

良好的书面和口语表达能力
Bom conhecimento da língua ....
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
流利的书面和口语表达能力
Fluência em ....
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
通晓计算机技能
Conhecimento de informática
Kuvaus tietotekniikkataidoista
出色的交流/谈判/表达能力
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
熟悉CAD/CAM
Conhecimento em CAD / CAM.
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
目前持有...驾驶执照
Carteira de motorista
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti