Italiaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

名字
Nome
Hakijan nimi
Cognome
Hakijan sukunimi
生日
Data di nascita
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
出生地
Luogo di nascita
Hakijan syntymäpaikka
国籍
Nazionalità
Hakijan asuinmaa
婚姻状况
Stato Civile
Hakijan ihmissuhdetilanne
单身
Celibe (m) / Nubile (f)
Ei naimisissa tai parisuhteessa
已婚
Coniugato/a
Naimisissa
丧偶
Vedovo/a
Puoliso kuollut
地址
Indirizzo
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
电话
Telefono
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
电子邮箱
E-mail
Hakijan työsähköposti
网址
Website
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
小学
Scuola Elementare
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
初中
Scuola Media
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
高中
Scuola Media Superiore
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
大学
Università
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
托儿所
Asilo (solo in UK)
2-4-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
幼儿学校
Scuola Elementare (solo in UK)
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
小学
Scuola Secondaria
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
中学
Scuola Superiore (solo in UK)
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
高等中学
Università
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
大学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Standardityyli listata työkokemus
在...的工作经历
Esperienze lavorative presso...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
在...的实习经历
Stagista presso...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
在...的志愿者服务工作
Lavoro come volontario...
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

良好的书面和口语表达能力
Comprensione orale e scritta buona in...
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
流利的书面和口语表达能力
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
通晓计算机技能
Conoscenze informatiche buone
Kuvaus tietotekniikkataidoista
出色的交流/谈判/表达能力
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
熟悉CAD/CAM
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
目前持有...驾驶执照
Licenza / Patente di guida tipo...
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti