Espanjaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

名字
Primer nombre
Hakijan nimi
Apellido
Hakijan sukunimi
生日
Fecha de nacimiento
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
出生地
Lugar de nacimiento
Hakijan syntymäpaikka
国籍
Nacionalidad
Hakijan asuinmaa
婚姻状况
Estado civil
Hakijan ihmissuhdetilanne
单身
Soltero(a)
Ei naimisissa tai parisuhteessa
已婚
Casado(a)
Naimisissa
丧偶
Viudo(a)
Puoliso kuollut
地址
Dirección
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
电话
Teléfono
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
电子邮箱
Email
Hakijan työsähköposti
网址
Página Web
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
小学
Escuela Primaria
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
初中
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
高中
Secundaria
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
大学
Universidad
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
托儿所
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
2-4-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
幼儿学校
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
小学
Escuela Secundaria
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
中学
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
高等中学
Universidad
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
大学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Standardityyli listata työkokemus
在...的工作经历
Experiencia laboral en...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
在...的实习经历
Pasantía en...
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
在...的志愿者服务工作
Trabajo voluntario en...
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

良好的书面和口语表达能力
Buena comprensión oral y escrita de...
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
流利的书面和口语表达能力
Fluidez oral y escrita en...
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
通晓计算机技能
Conocimientos de informática
Kuvaus tietotekniikkataidoista
出色的交流/谈判/表达能力
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
熟悉CAD/CAM
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
目前持有...驾驶执照
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti