Englanniksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

名字
First Name
Hakijan nimi
Surname
Hakijan sukunimi
生日
Date of Birth
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
出生地
Place of Birth
Hakijan syntymäpaikka
国籍
Nationality
Hakijan asuinmaa
婚姻状况
Marital Status
Hakijan ihmissuhdetilanne
单身
Single
Ei naimisissa tai parisuhteessa
已婚
Married
Naimisissa
丧偶
Widowed
Puoliso kuollut
地址
Address
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
电话
Phone
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
电子邮箱
E-Mail
Hakijan työsähköposti
网址
Website
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
小学
Elementary School
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
初中
Middle School
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
高中
High School
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
大学
College
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
托儿所
Infant School
2-4-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
幼儿学校
Junior School
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
小学
Secondary School
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
中学
Sixth-Form College
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
高等中学
University
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
大学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Standardityyli listata työkokemus
在...的工作经历
Work experience at…
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
在...的实习经历
Internship at…
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
在...的志愿者服务工作
Voluntary work at…
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

良好的书面和口语表达能力
Good understanding of both written and spoken…
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
流利的书面和口语表达能力
Fluency in both written and spoken…
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
通晓计算机技能
Computer literate
Kuvaus tietotekniikkataidoista
出色的交流/谈判/表达能力
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
熟悉CAD/CAM
Familiarity with CAD / CAM.
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
目前持有...驾驶执照
Currently holding a full…driver's license.
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti