Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

Nome
名字
Hakijan nimi
Cognome
Hakijan sukunimi
Data di nascita
生日
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Luogo di nascita
出生地
Hakijan syntymäpaikka
Nazionalità
国籍
Hakijan asuinmaa
Stato Civile
婚姻状况
Hakijan ihmissuhdetilanne
Celibe (m) / Nubile (f)
单身
Ei naimisissa tai parisuhteessa
Coniugato/a
已婚
Naimisissa
Vedovo/a
丧偶
Puoliso kuollut
Indirizzo
地址
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Telefono
电话
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
E-mail
电子邮箱
Hakijan työsähköposti
Website
网址
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Scuola Elementare
小学
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Scuola Media
初中
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
Scuola Media Superiore
高中
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
Università
大学
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Asilo (solo in UK)
托儿所
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Scuola Elementare (solo in UK)
幼儿学校
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Scuola Secondaria
小学
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Scuola Superiore (solo in UK)
中学
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Università
高等中学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardityyli listata työkokemus
Esperienze lavorative presso...
在...的工作经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Stagista presso...
在...的实习经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Lavoro come volontario...
在...的志愿者服务工作
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

Comprensione orale e scritta buona in...
良好的书面和口语表达能力
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
流利的书面和口语表达能力
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
Conoscenze informatiche buone
通晓计算机技能
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
出色的交流/谈判/表达能力
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Licenza / Patente di guida tipo...
目前持有...驾驶执照
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti