Koreaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

Primer nombre
이름
Hakijan nimi
Apellido
Hakijan sukunimi
Fecha de nacimiento
생년월일
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Lugar de nacimiento
출생지
Hakijan syntymäpaikka
Nacionalidad
국적
Hakijan asuinmaa
Estado civil
결혼 여부
Hakijan ihmissuhdetilanne
Soltero(a)
미혼
Ei naimisissa tai parisuhteessa
Casado(a)
기혼
Naimisissa
Viudo(a)
미망인
Puoliso kuollut
Dirección
주소
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Teléfono
전화
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
Email
이메일 (E mail)
Hakijan työsähköposti
Página Web
웹 사이트
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Escuela Primaria
초등학교
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Escuela para niños entre 13 y 16 años
중학교
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
Secundaria
고등학교
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
Universidad
대학교
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
유아 학교
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
초등학교
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Escuela Secundaria
중등학교
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
식스-폼 컬리지
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Universidad
대학교
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Standardityyli listata työkokemus
Experiencia laboral en...
...에서의 업무 경력
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Pasantía en...
...에서 인턴쉽
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Trabajo voluntario en...
..에서의 봉사활동
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

Buena comprensión oral y escrita de...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
Fluidez oral y escrita en...
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
Conocimientos de informática
컴퓨터 사용 능력이 있는
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Familiarizado(a) con CAD / CAM
CAD/ CAM 사용 능력
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
현재 ... 면허증 소지자
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti