Kiinaksi | Sanontoja - Hakemus | Ansioluettelo / CV

Työhakemus | Ansioluettelo / CV | Suosituskirje

Ansioluettelo / CV - CV henkilötiedot

Primer nombre
名字
Hakijan nimi
Apellido
Hakijan sukunimi
Fecha de nacimiento
生日
Hakijan syntymäaika (päivämäärä ja vuosi)
Lugar de nacimiento
出生地
Hakijan syntymäpaikka
Nacionalidad
国籍
Hakijan asuinmaa
Estado civil
婚姻状况
Hakijan ihmissuhdetilanne
Soltero(a)
单身
Ei naimisissa tai parisuhteessa
Casado(a)
已婚
Naimisissa
Viudo(a)
丧偶
Puoliso kuollut
Dirección
地址
Tarkka osoite hakijan nykyisestä asuinpaikasta
Teléfono
电话
Puhelinnumero, josta hakija on tavoitettavissa
Email
电子邮箱
Hakijan työsähköposti
Página Web
网址
Hakijan henkilökohtainen tai yrityksen verkkosivujen osoite

Ansioluettelo / CV - Koulutus

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardimalli Yhdysvalloissa koulutushistorian listaamisesta
Escuela Primaria
小学
Alin opetusta tarjoava koulutusaste Yhdysvalloissa 8-13-vuotiaille lapsille
Escuela para niños entre 13 y 16 años
初中
Lukion ja alakoulun välissä oleva koulutusaste Yhdysvalloissa 13-16-vuotiaille
Secundaria
高中
Yläkoulun jälkeinen koulutusaste Yhdysvalloissa 16-18-vuotiaille
Universidad
大学
Nimi tutkintotasoiselle koulutukselle Yhdysvalloissa
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
托儿所
4-7-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
幼儿学校
7-10-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Escuela Secundaria
小学
10-16-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
中学
16-18-vuotiaille tarjottu opetus Isossa-Britanniassa
Universidad
高等中学
Tutkintotasoisen koulutuksen nimi Isossa-Britanniassa

Ansioluettelo / CV - Työkokemus

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardityyli listata työkokemus
Experiencia laboral en...
在...的工作经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä
Pasantía en...
在...的实习经历
Kuvaus työjaksosta, jonka otit vastaan saadaksesi asiantuntemusta tietyllä alalla tai tietyssä työympäristössä. Termiä käytetään usein ulkomailla suoritetusta työjaksosta.
Trabajo voluntario en...
在...的志愿者服务工作
Kuvaus palkattomasta työstä, usein muiden hyväksi tehtyä

Ansioluettelo / CV - Muut pätevyydet

Buena comprensión oral y escrita de...
良好的书面和口语表达能力
Kuvaus toisen kielen kuin äidinkielen hyvästä hallinnasta
Fluidez oral y escrita en...
流利的书面和口语表达能力
Kuvaus siitä, että hakija puhuu sujuvasti tiettyä kieltä
Conocimientos de informática
通晓计算机技能
Kuvaus tietotekniikkataidoista
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
出色的交流/谈判/表达能力
Kuvaus kommunikaatio / neuvottelu / esiintymistaidoista
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Kuvaus siitä, että hakijalla on perusteelliset tiedot Microsoft Office-ohjelmien käytöstä ja ohjelmointiohjelmistoista
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Kuvaus hakijan taidoista sanaluetteloiden, taulukoiden, tietokantojen sekä presentaatioiden tekemisestä
Familiarizado(a) con CAD / CAM
熟悉CAD/CAM
Kuvaus hakijan taidoista design-ohjelmistojen kanssa
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
目前持有...驾驶执照
Selostus siitä, että hakijalla on ajokortti